/Files/images/1_veresnya/dis_osvta_/92243594_3434084556618098_5700650550849175552_o.jpg/Files/images/1_veresnya/dis_osvta_/91931599_3434084393284781_5425324704586006528_o.jpg /Files/images/1_veresnya/dis_osvta_/92178916_3434084506618103_5301407845760106496_o.jpg

ТЕМИ ТА УРОКИ: ТИЖДЕНЬ 1

Всеукраїнська школа онлайн 5-11 класи

5 клас

Плюс-Плюс та 112 Україна, Youtube

Понеділок

5 клас. Англійська мова. Дозвілля — види дозвілля та відпочинку. Вступ

5 клас. Математика. Віднімання десяткових дробів

Фізкультура/руханка

Вівторок

5 клас. Українська мова. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова й речення. Головне й залежне слово в словосполученні

5 клас. Математика. Віднімання десяткових дробів. Розв’язування задач та рівнянь

Фізкультура/руханка

Середа

5 клас. Українська мова. Речення з одним головним членом. Види речень за метою висловлювання, емоційним забарвленням: окличні й неокличні. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення.

5 клас. Історія. Українська революція, Голодомор 1932-1933 рр.

Фізкультура/руханка

5 клас. Англійська мова. Дозвілля: види спорту

Четвер

5 клас. Українська мова. Другорядні члени речення (додаток, означення, обставина)

5 клас. Математика. Множення десяткових дробів

Фізкультура/руханка

П’ятниця

5 клас. Англійська мова. Дозвілля: творчість та мистецтво

5 клас. Математика. Особливі випадки множення десяткових дробів

Фізкультура/руханка

6 клас

ZOOM, News One, Youtube

Понеділок

6 клас. Англійська мова. Транспорт. Підготовка до подорожі. Вступ до теми

6 клас. Математика. Основні властивості рівнянь

Фізкультура/руханка

6 клас. Біологія. Хвощі, плауни

Вівторок

6 клас. Українська мова. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

6 клас. Математика. Розв′язування рівнянь, використовуючи їхні властивості

Фізкультура/руханка

6 клас. Географія. Води суходолу. Річки світу

Середа

6 клас. Англійська мова. Транспорт. Види подорожей

6 клас. Математика. Розв‘язування задач за допомогою рівнянь

Фізкультура/руханка

6 клас. Історія. Римська республіка в V-І ст. до н. е.: соціальний устрій та організація влади

Четвер

6 клас. Українська мова. Відмінювання кількісних числівників

6 клас. Математика. Розв‘язування задач виду «ціна, кількість, вартість»

Фізкультура/руханка

6 клас. Біологія. Папороті

П’ятниця

6 клас. Українська мова. Буква «ь» в кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках

6 клас. Історія. Військова експансія Риму. Частина 1

Фізкультура/руханка

6 клас. Англійська мова. Подорожі. Подорожувати самостійно

6 клас. Географія. Озера. Болота. Штучні водойми

Фізкультура/руханка

7 клас

ZIK, Youtube

Понеділок

7 клас. Англійська мова. Розваги у вільний від навчання час

7 клас. Історія України. Король Данило — будівничий Галицько-Волинської держави

Фізкультура/руханка

7 клас. Алгебра. Лінійні рівняння з двома змінними

7 клас. Географія. Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини світу. Дослідження та освоєння материка. Частина 1

Фізкультура/руханка

Вівторок

7 клас. Українська мова. Букви н та нн у прислівниках

7 клас. Геометрія. Коло і круг, довжина кола, площа круга

Фізкультура/руханка

7 клас. Біологія. Покриви тіла тварин, їхня різноманітність та функції

7 клас. Фізика. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

Фізкультура/руханка

Середа

7 клас. Англійська мова. Світ кіно. Жанри

7 клас. Алгебра. Графік лінійного рівняння з двома змінними

Фізкультура/руханка

7 клас. Хімія. Кисень. Фізичні властивості, поширеність у природі та застосування

7 клас. Географія. Тектонічна будова. Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні. Корисні копалини. Частина 2

Фізкультура/руханка

Четвер

7 клас. Українська мова. «Не» і «ні» з прислівниками. Частина 1

7 клас. Всесвітня історія. Церковний розкол 1054 р. Католицька церква в ХІ-ХV ст.

Фізкультура/руханка

7 клас. Фізика. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля

7 клас. Біологія. Органи чуття, їхнє значення

Фізкультура/руханка

П’ятниця

7 клас. Українська мова. «Не» і «ні» з прислівниками. Частина 2

7 клас. Геометрія. Дотична до кола, її властивості

Фізкультура/руханка

7 клас. Англійська мова. Кіно

7 клас. Хімія. Взаємодія кисню з простими речовинами

Фізкультура/руханка

8 клас

Індиго, УНІАН, Youtube

Понеділок

8 клас. Англійська мова. Інтернет: бути чи не бути? Present Simple Tense

8 клас. Історія України. Гетьманщина за часів Івана Мазепи. Частина 1

Фізкультура/руханка

8 клас. Алгебра. Означення квадратного рівняння та його елементів. Корені квадратного рівняння.

Зведені та незведені квадратні рівняння

8 клас. Географія. Природні зони України: мішані й широколисті ліси

Фізкультура/руханка

Вівторок

8 клас. Українська мова. Поняття про відокремлення. Відокремлені означення. Розділові знаки при відокремлених означеннях

8 клас. Геометрія. Властивість бісектриси кута трикутника. Теорема про довжину бісектриси

Фізкультура/руханка

8 клас. Біологія. Сенсорні системи смаку, нюху

8 клас. Фізика. Електричний струм. Електричне коло. Сила струму. Амперметр

Фізкультура/руханка

8 клас. Історія України. Гетьманщина за часів Івана Мазепи. Частина 2

Середа

8 клас. Англійська мова. Гаджети та соціальні мережі

8 клас. Алгебра. Неповні квадратні рівняння та їх розв’язування

Фізкультура/руханка

8 клас. Хімія. Властивості кислот та кислотних оксидів

8 клас. Географія. Природні зони України: лісостеп

Фізкультура/руханка

Четвер

8 клас. Українська мова. Відокремлена прикладка. Розділові знаки при ній

8 клас. Геометрія. Метричні співвідношення в колі

Фізкультура/руханка

8 клас. Всесвітня історія. Московська держава. Іван IV Грозний. Смутний час. Правління династії Романових

8 клас. Фізика. Електрична напруга. Вольтметр

Фізкультура/руханка

П’ятниця

8 клас. Хімія. Властивості лугів, нерозчинних основ та основних оксидів

8 клас. Англійська мова. Різновиди блогів. Повторення граматичних структур: Narrative Tenses

Фізкультура/руханка

8 клас. Біологія. Сенсорні системи смаку, нюху

9 клас

Рада, UA:Культура, Youtube

Понеділок

9 клас. Українська мова. Складне речення. Види складних речень. Розділові знаки в сполучникових складних реченнях

9 клас. Алгебра. Геометрична прогресія: означення, формула n-го члена та характеристична властивість

Фізкультура/руханка

9 клас. Англійська мова. Узагальнення часів англійської мови. Present, Past and Future Tenses

9 клас. Історія України. Суспільно-політичне життя у 60-80-х рр. XIX ст.

Фізкультура/руханка

9 клас. Географія. Харчова промисловість в Україні

Вівторок

9 клас. Українська література. Т. Шевченко. Поема «Кавказ». Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику

9 клас. Геометрія. Сума та різниця векторів

Фізкультура/руханка

9 клас. Фізика. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння

9 клас. Історія України. Політизація українського руху в 90-ті рр. XIX ст.

Фізкультура/руханка

9 клас. Біологія. Популяції, їхні основні характеристики

Середа

9 клас. Англійська мова. Англомовні країни. Загальна характеристика. Умовні речення 1 та 2 типу. Вступ

9 клас. Алгебра. Розв’язування задач, пов’язаних із геометричними прогресіями

Фізкультура/руханка

9 клас. Географія. Виробництво продуктів харчування в світі

9 клас. Хімія. Спирти. Хімічні властивості спиртів

Фізкультура/руханка

Четвер

9 клас. Українська мова. Складнопідрядне речення. Види складнопідрядних речень

9 клас. Геометрія. Добуток вектора на число. Ознака колінеарності ненульових векторів

Фізкультура/руханка

9 клас. Фізика. Рух тіла під дією сили тяжіння. Частина 1

9 клас. Всесвітня історія. Австро-Угорщина — дуалістична монархія. Російсько-турецька війна 1877-1878 рр. Утворення нових незалежних держав на Балканах

Фізкультура/руханка

П’ятниця

9 клас. Біологія. Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін

9 клас. Українська література. Викриття конформізму частини української еліти в посланні Т. Шевченка «І мертвим, і живим, і ненародженим…». Тема «землячків» у посланні

Фізкультура/руханка

9 клас. Хімія. Отруйність спиртів. Згубна дія алкоголю на організм людини

9 клас. Англійська мова. Англомовні країни. Великі міста. Умовні речення

Фізкультура/руханка

/Files/images/1_veresnya/dis_osvta_/92601517_3434091483284072_3080984481864089600_o (1).png/Files/images/1_veresnya/dis_osvta_/92434318_3434104633282757_4731086684781805568_o.png

Телеканал «Київ» покаже телеуроки з 12 предметів. Про це «Детектору медіа» повідомили у пресслужбі каналу.

Це біологія, хімія, українська мова, українська література, історія України, світова історія, географія, фізика, алгебра, геометрія, німецька, англійська мови.

https://detector.media/production/article/175477/2020-03-12-na-chas-karantinu-na-kanali-kiiv-viidut-teleuroki-z-12-predmetiv/

ПІДБІРКА БЕЗКОШТОВНИХ ОСВІТНІХ ПЛАТФОРМ

http://tvoemisto.tv/news/try_tyzhni_karantynu_z_korystyu_pidbirka_bezkoshtovnyh_osvitnih_platform_107352.html?fbclid=IwAR3tt1oG1naSI3bu_RdBR4adhNfgO0AbOhsOOcEdmENAYqpSWg2ks_IiNVA

Готові шкільні презентації

https://gdz4you.com/prezentaciyi/?fbclid=IwAR0HxhqTJ_7U2_9UJD-g7mEiso-pzEmIGVPOL6UtZTNtq1YYacDek11swpw

Ресурси для електронного навчання

Допомога вчителю (ресурси дистанційного навчання)

https://educationpakhomova.blogspot.com/2020/03/blog-post_28.html?fbclid=IwAR0ibCCW8HNvSTP55vYNNIKYww0qGL18Ei-wY0iSibe1H5_DuBEQkHfAeI8

Відеоуроки

https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/?fbclid=IwAR1MHhzyuufAum8xdn73u-W1fwBHx5Qjnp9qmFjOJj0tBi81P0gVIA2Vj74

ДПА. 4 клас.

https://www.youtube.com/watch?v=htIdhc_KGow&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0svkmQ0xVtvZXrWPvvq6kaC-xyprdx_E13s4efCRMHuhHsacqx-_aF0CI

Зарубіжна література

9 клас

https://padlet.com/uliana2004and_2019/jdeufuoooqfc

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=39c7e49f93d7

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0ddc14843bfd

Free online jigsaw puzzle game

6, 9 класи

http://www.kobu.kiev.ua/%D1%86%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%96-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B7-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F/?fbclid=IwAR0kCzBZ1x8UbnfjsiNGOfgj7ZConJgvT2e44wNWM1t2xUIRrqh2eibSKEQ

8 клас

https://vseosvita.ua/library/istoricni-umovi-filosofske-ta-esteticni-pidgrunta-klasicizmu-prezentacia-205980.html

Презентація допоможе вчителю ознайомити учнів з літературним напрямом класицизму, його особливостями, основними правилами, причинами виникнення. Презентація міс...

https://vseosvita.ua/library/baroko-ak-literaturno-misteckij-napram-prezentacia-203720.html?fbclid=IwAR0HbdGfEDjgAlgZnrnNTjuxm1NXfrU8srwvH5IQ4qjL77_G3YwUWh8-47U

5 клас

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3254c9c133da

https://vseosvita.ua/library/luis-kerroll-alisa-v-kraini-div-prezentacia-217116.html?rl=2687&fbclid=IwAR1XIIn9FImfEJRI1oLRshcvSUeSY8a3j3J19iju1it7yKHlX0FpJco6MXU

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=346d9430a1c2&fbclid=IwAR0Glo7CIM0EvjScFM6OKcGV7amszaLiqkAJ_IsU9lRyh-FxWqaNT96qNAk

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1abb12db6d29

Free online jigsaw puzzle game

5-9 класи

https://osvitoria.media/experience/13-korysnyh-ta-vidvertyh-dytyachyh-knyzhkovyh-novynok-vesny/?fbclid=IwAR0avQafOsQwViExG4uxubP1tc2k5z2vuYhr1MfBvQ43Dlq2pvYAy7z-ihI

https://www.segodnya.ua/ua/lifestyle/travel/ne-vyhodya-iz-doma-muzei-mira-kotorye-mozhno-posetit-onlayn-1416310.html?fbclid=IwAR3fCJ2StCKPcKnTEE475JcVx19Ul-tcSAHaBhg7pFBoYNBL_PCNVACv74s

https://www.facebook.com/100003594456752/videos/2389327931196999/UzpfSTEwMDAyMDY5NDc1ODc1ODpWSzoyNTEwODQ2ODA5MTc2MjA0

6 клас

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=542529273022082&set=pcb.2828201593905901&type=3&theater&ifg=1

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=542529413022068&set=pcb.2828201593905901&type=3&theater&ifg=1

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=542529483022061&set=pcb.2828201593905901&type=3&theater&ifg=1

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=542529546355388&set=pcb.2828201593905901&type=3&theater&ifg=1

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=542528646355478&set=pcb.2828201593905901&type=3&theater&ifg=1

https://www.youtube.com/watch?v=qa2Dkxlvfqw&feature=share&fbclid=IwAR2Or2dScxJ4Nkd19ucFZSl76K6kQmNmP_RX3ulB-L6eX7WTCB_9fO05uNI

7 клас

7 клас На допомогу учню. О.Генрі «Останній листок»

Завдання №1 Охарактеризуйте Бермана, скориставшись хмаркою тегів (письмово)

Завдання №2 Кожен рядок новели О.Генрі «Дари волхвів» пронизаний коханням та добротою. Прочитайте у хмарці слів один із таких рядків

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=236459777396421&set=pcb.2885454211513972&type=3&theater&ifg=1

https://www.facebook.com/100007140432719/videos/pcb.2510996879161197/2596781580569831/?type=3&theater&ifg=1

https://ed.ted.com/on/vWzFvp2C#review

Для дошкільнят, учнів 1-9 класів

https://vesti.ua/strana/na-karantine-s-polzoj-50-poleznyh-sajtov-dlya-detej?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=nv&fbclid=IwAR0K76b3az-6PZLdq7lcntdb4SHhV1wYaYU5UvtpzxZz6Sg_vVRShMqrYfc

Інформатика

http://svch.ucoz.com/load/pidruchniki/10?fbclid=IwAR2Z1hGCiPRv1rRowKdphIDF3yD0U7TeEW3aS7CXreSwXk54b4sSa5VlB0w

https://frankivsk25.webnode.com.ua/domashni-zavdannya/?fbclid=IwAR2K_Jdp5pplEGk1ttRGsZtfnO7Lw_zZul1DPv5OEgTk-cmrgHEzZcMQJx0

https://naurok.com.ua/test/informatika?fbclid=IwAR1jw1MT3upLVPn2EKeErjSNu7N2mMrr610O1omVSOjBsrZCBMI4r0QHeIo

https://www.bsch7.org.ua/zavdannya-na-chas-karantynu-dlya-5-11-klasiv/?fbclid=IwAR3OKF0Z_sYdpb0jqMkx2PtOkRRvYd87N-gDrR9Xp8Ks4M09V-CU7YhAKN0

https://www.bsch7.org.ua/zavdannya-na-chas-karantynu-dlya-5-11-klasiv/?fbclid=IwAR3kXvSYKa4lrH9ej3YDLnblk2rOH-IfdX84Rpuq2Ltyl2yO8mhGiYne-qA

Англійська мова

https://mailing.work/easy_eng/

https://hosgeldi.com/eng/

Трудове навчання

Прошу зробити дослідження на теми:

Для підготовки даних тем можна використати відповідні теми в підручниках для кожного класу. Інтернет та інші джерела інформації.

Результатом підготовки може бути реферат, плакат, стінгазета та усний виступ, повідомлення.

Презентація і захист проектів відбудеться на уроках після відновлення повноцінного навчального процесу.

5 клас

Традиційні типи хатніх вузлових ляльок. Конструктивні особливості стародавніх ляльок (відсутність рук та ніг).

  • Сервірування святкового столу. Етикет столом. Столові прибори.
  • Побутові прилади та їх значення в житті сучасної людини.

6 клас

  • Побутова техніка для прибирання житла. Миючі засоби та інструменти для прибирання.
  • Предмети та засоби догляду за волоссям. Професія перукар.

Види швейних виробів. Вимоги до швейних виробів (гігієнічні, есте-тичні, економічні). Конструкційні матеріали та їх вибір. Текстильні матеріали: тканина, нитки. Короткі відомості про текстильні волокна .

7 клас

Технологічний одяг для кухні. Види поясних виробів. Використання моделей-аналогів та методу фокальних об’єктів для вдосконалення виробу.

  • Маркування споживчих товарів. Знаки відповідності та якості.
  • 2. Малярні роботи у побуті власними руками. Види і технології малярних робіт.

8 клас

  • Моя зачіска, види зачісок залежно від форми обличчя. Засоби догляду за волоссям.

Мій одяг — мій імідж. Види підліткового та юнацького одягу. Розміри одягу, їх визначення. Джинси та штани, різниця між ними. Особливості вибору джинсів та їх приміряння. Технологія догляду за одягом. Засоби догляду

9 клас

Мій власний стиль Основні стилі та види одягу. Добір одягу відповідно до особливостей своєї фігури. Особливості поєднання видів одягу. Краватки та способи їх зав’язування.

  • Методи проектування та їх особливості (фантазування, біологічних форм комбінування, фокальних об'єктів, комбінаторики основ біоніки)
Кiлькiсть переглядiв: 98

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.